PRIVACY POLICY

Privacy policy van Studio Tosca

Studio Tosca, gevestigd op Trompstraat 14, 8881AV te West-Terschelling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studiotosca.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Rekeningnummer
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag (bijvoorbeeld door een advertentienetwerk)
  • Overige persoonlijke gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch (curriculum vitae ‘s en motivatiebrieven)

Studiotosca.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft daarnaast niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiotosca.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verzamelen we persoonsgegevens

-Om goederen en diensten bij je te kunnen bezorgen

-Te kunnen corresponderen over vragen/klachten/bestellingen/diensten

-Om elektronische bevestigingen van registratie en/of bestellingen te kunnen sturen

-Om betalingen te kunnen verwerken en afhandelen, bijhouden van facturatie en bijhouden van (financiele) administratie

-Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website

-Voor het analyseren van bezoekersstatistieken

-Om de browser en/of het apparaat te herkennen

Op basis van welke grondslag:

-Uw toestemming

-De gegevens die nodig zijn voor het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst (zoals een dienst of bestelling)

-Gegevens waar toe we wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Contact formulier

Toscaa.nl verzamelt de persoonsgegevens ‘voor- en achternaam’, ‘e-mailadres’ en ‘telefoonnummer’ via het contactformulier op de website. Daarnaast wordt bij het invullen van het contactformulier ook het IP adres en gegevens over de browser verzamelt met als doel het kunnen identificeren van spam.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen wanneer u een bezoek brengt aan deze website. Dit tekstbestand wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals wij bedacht hebben. Daarnaast slaan cookies uw voorkeursinstelling op zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft aan te geven. Cookies worden ook in ons voordeel gebruikt. Deze cookies houden uw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan Studiotosca.nl vragen we toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Wilt u dat er geen cookies worden geplaatst, dat kunt u dit instellen bij de instellingen van uw webbrowser. Cookies die eerder geplaatst zijn kunt u hier ook verwijderen. (Voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/)

Studiotosca.nl verstrekt uitsluitend cookies aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomsten met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting. 

Embedded content van andere websites

Sommige artikelen op deze website maken gebruik van ‘embedded content’, zoals Facebookposts, Youtube-videos en tweets. Deze zijn bijvoorbeeld zichtbaar in een nieuwsbericht of pagina. Daarnaast maakt Studiotosca.nl gebruik van externe widgets als een Facebook Like-button en een twitter-stream/timeline. 

Deze partijen kunnen cookies meeleveren met deze content waar Studiotosca.nl geen invloed op kan uitoefenen. Deze cookies kunnen ook tracking cookies zijn, waardoor deze partijen in theorie kunnen volgen welke sites met dezelfde ‘embedded content’ je nog meer bezocht hebt. Deze websites verzamelen misschien ook data over jou die ze verstrekken aan derden. 

Google analytics

Studiotosca.nl gebruikt Google Analytics-cookies voor het analyseren en in kaart brengen van bezoekersaantallen en surfgedrag op de website.

Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google maskeert het laatste octet van het IP-adres, waardoor deze niet te achterhalen is. Daarnaast is ‘gegevens delen’ uitgezet. De gegevens verkregen door Google Analytics-cookies zijn nooit te herleiden tot specifieke personen of apparaten en worden in geen geval gedeeld met andere partijen. Studiotosca.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studiotosca.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

De verkregen persoonsgegevens verkregen via het contactformulier worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van de correspondentie en worden na 30 dagen automatisch verwijderd uit de mailbox. Overige klantengegevens (dmv. bijvoorbeeld sollicitaties (email, adres, telefoonnummer) worden maximaal twee jaar bewaard. Financiële gegevens (factuur en transactiegegevens) worden 7 jaar bewaard op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer u een account op deze website heeft of een comment heeft achterlaten heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit geldt niet voor data die noodzakelijk is voor het bijhouden van (financiele) administratie, legal of beveiligings doeleinden. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiotosca.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studiotosca.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens geven we niet door buiten de Europese Economische Ruimte. 

Studiotosca.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studiotosca.nl

Vragen en contact

Voor vragen, klachten en contact met toscaabrahams.nl kunt u onderstaande gegevens gebruiken: 

Studio Tosca

Trompstraat 14, 8881 AV, West-Terschelling 

info@studiotosca.nl

Winkelwagen